மருத்துவ நீட்-பிஜி 2020 கட்-ஆஃப் அனலைசர் I3C.TECH மூலம் தயாரிப்பு

முந்தைய ஆண்டு நீட்-பிஜி அனைத்து இந்தியா / மாநில கவுன்சிலிங் கட்-ஆஃப்-ஐ சரிபார்த்து பகுப்பாய்வு செய்ய, தயவுசெய்து i3c.tech கட்ஆஃப் அனலைசரைப் பின்தொடரவும், 2020-21-க்கான நீட்-பிஜி சேர்க்கைக்கான முழுமையான கருவி.அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களின் தரவைப் பயன்படுத்தி இது உருவாக்கப்பட்டது. மற்றும் தனியார் கல்லூரிகள், வகை வாரியாக 2020-21 கவுன்சிலிங். அனைத்து இந்தியா/மாநில கவுன்சிலிங் கட்-ஆஃப் தேடும் மாணவர்கள் தயவுசெய்து பின்வரும் கட்-ஆஃப் அனலைசர் இணைப்பைப் பார்க்கவும்.
இந்த ஆய்வாளர் புதிய கல்வியாண்டிற்கான சேர்க்கை கட்-ஆஃப் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்ய மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது.
நீட்-பிஜி அகில இந்திய/மாநில கவுன்சிலிங் கட்-ஆஃப் 2021 நீட் பிஜி தேர்வுக்கு வரவிருக்கும் எதிர்கால மருத்துவர்களுக்கு உதவும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும்.மாணவர்கள் கடந்த ஆண்டு நீட்-யுஜி 2020-21-அகில இந்திய/மாநில கவுன்சிலிங் கட்-ஆஃப் மதிப்பிடவும், திட்டமிடவும் மற்றும் தங்களை நிலைநிறுத்தவும், அவர்களின் விருப்பமான கல்லூரி, பிரிவு, மாநிலம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியும்.